vibe tv logo mini

DANAS PROSLAVLJAMO SVETOG KIRILA I MEDOTIJA - Za blagostanje OVO obavezno treba da uradimo!

PRAVOSLAVLJE

Blagosloven praznik svima.

SPC i vernici danas proslavlja Svetu braću Ćirila i Metodija, koji su širili hrišćansku veru i pismenost među Slovenima.

Ova dva brata rođena su u Solunu, u kući znamenitih i bogatih roditelja. Stariji brat Metodije proveo je kao oficir deset godina među Slovenima (makedonskim) i tako naučio slovenski jezik.

Po povratku u Grčku zamonašio se, a malo posle toga pridružio mu se i mlađi brat Ćirilo (Konstantin). Kada je hazarski car Kagan tražio od cara Mihaila propovednike hrišćanstva, car mu je poslao braću Ćirila i Metodija.

Oni su ubedili prvo Kagana, a zatim i mnogo naroda preveli u hrišćanstvo. Po povratku u Carigrad sastavili su slovensku azbuku od 38 slova i počeli da prevode crkvene knjige sa grčkog na slovenski.

Na poziv kneza Rastislava otišli su u Moraviju da šire Hristovu veru, a umnožene crkvene knjige podelili su sveštenicima da uče omladinu.

Vizantijski misionari otišli su i u Srbiju, koja je hrišćanstvo prihvatila u drugoj polovini IX veka, oko 867-874. godine.

Srbija je takođe ležala na granici između Istočnog i Zapadnog hrišćanstva, ali je posle perioda neodlučnosti sledila primer Bugarske a ne Moravske, i došla je pod okrilje Carigrada.

I ovde su uvedene slovenske bogoslužbene knjige, a razvila se i slovensko–vizantijska kultura. Srpska crkva dobila je delimičnu samostalnost pod Svetim Savom (1176-1235), najvećim srpskim nacionalnim svetiteljem, koji je 1219. godine u Nikeji posvećen za arhiepiskopa Srbije.

Godine 1346. proglašena je Srpska patrijaršija koju je Carigradska crkva priznala 1375. godine. Na papin poziv stigli su u Rim, gde se Ćirilo razboleo i umro 14. februara 869. godine.

Metodije se potom vratio u Moraviju i nastavio sa širenjem vere među Slovenima sve do upokojenja 6. aprila 885. godine.

Njegovo delo nastavili su njegovi učenici sa Svetim Klimentom kao episkopom na čelu. Prešli su Dunav i stigli na jug, u Makedoniju (Ohrid) i tu produžili započeti posao braće Ćirila i Metodija.

Verovanja i običaji na današnji dan

Što se tiče narodnih verovanja, danas je crveno slovo i ne valja prati veš, usisavati po kući, niti raditi bilo kakve teške poslove. Takođe, preporučuje se da đaci i studenti danas čitaju knjige, jer će, kako se veruje, dobro učiti tokom cele godine.

Ovo je dan kada se praznuje i kada je neophodno otići u crkvu, upaliti sveću i pomoliti se svecima za napredak i blagostanje.

Bogougodna molitva ovoj svetoj braći:

  • O, preslavni naroda slovenskih učitelji i prosvetitelji, sveti ravnoapostolni Metodije i Kirile, k vama, kao deca ka ocu, svetim učenjem i spisima vašim prosvećeni i u veri Hristovoj utvrđeni, sada usrdno pritičemo i sa skrušenim srcima našim se molimo. Ako i zavete vaše, kao deca ne usvojismo, ne sačuvasmo, i da ugađamo Bogu kako učiste, ne trudismo se, i od jednomislija i ljubavi prema slovenima, kao braći u veri i po telu, kako ste nam dobro zaveštali, otpadosmo, kao u davnini za vreme života vašeg neblagodarne i nedostojne niste odbacili, no dobrom im za zla uzvraćaste, tako i sada, ne odbacite molitve, grešnih i nedostojnih slugu vaših, no, kao oni koji imaju veliku smelost pred Gospodom, prilježno Ga molite, da nas uputi i obrati na put spasenja, rasprave pak i razdore, koji su iznikli među jednovernom braćom, umirite, otpale opet ka jednomisliju privedite i da svi mi budemo sjedinjeni u jednom duhu i ljubavi u jednu Svetu, Sabornu i Apostolsku Crkvu. Jer znamo, poznato nam je, da mnogo može da pomogne molitva pravednika kod milosrdnog Vladike, ako se i za grešne ljude prinosi. Ne ostavite nas, radi grehova naših, setnu i nedostojnu decu vašu. Pastva vaša od vas sabrana, a sada neprijateljstvom razdeljena i sablaznima od inovernih prelešćena, umanji se, od mislenih vukova gonjene, ovce vaše slovesne se rasturiše. Darujte nama, vašim molitvama, da budemo revnosni pravoslavci, da pravoslavljem zagrevani, otečaska predanja dobro sačuvamo, ustav i običaje crkvene da se trudimo da održimo, da se udaljavamo od svakog lažnog učenja i tako da se trudimo živeći bogougodnim životom na zemlji, i da se života rajskog na nebesima udostojimo, i tamo sa vama zajedno Vladiku svih, u vekove vekova, u Trojici Jedinoga Boga proslavljamo.

Amin.

Oko Nas – ZAJEDNO SMO NAJBOLJI