vibe tv logo mini

Otac Zosim prenosi kako najlakše da pronađemo spas i iscelenje! - DUHOVNO ISKORENJIVANJE STRAHA!

Piše: Protojerej Zosim

zosim

Duhovno iskorenjivanje straha

Da bismo bili uspešni na bilo kom životnom polju, potrebno je iskoreniti strah. Kada se strah otkrije, i saznamo da za to nema osnova, jer je Bog uz nas možemo odagnati strah, koji je skoro uvek faktor nekog oboljenja,tačnije bolesti tela.

Od kada je veka ljudi širom sveta doživljavaju isceljenje duhovnim putem. Ova isceljenja su pozitivan dokaz Božje uvek prisutne Sile i  Moći i Njegove pouzdane brige o svakom ljudskom biću.

Ali kada se u našem umu razvije strah, a obeshrabrenje sugeriše da nemamo dovoljno razumevanja da bismo praktikovali isceljenje u Hristu, ovo je vreme da čvrsto stanemo na strani naše Bogom dane Sile i blagodati isceljenja.

Naša moć isceljenja dolazi od Boga, koji je naš svemogući tvorac. Sveti Jovan nam u Bibliji govori da smo svi sinovi Božiji (1. Jovanova 3:2).

Trebalo bi savladati strah, umesto da ga negujemo i hranimo u nama.

Bolest je produkt telesne greške, koja izvire iz ovozemaljskog, materijalističkog, duhovnog neznanja ili straha... Koren bolesti je zemaljski, prizemni um, a mi dobijamo obilan ili siromašan rod bolesti, prema rasadima straha. Greh i strah od bolesti mora biti iskorenjen i izbačen iz ljudskih umova i života.

Ako je strah od bolesti ukorenjen u srži uma nas običnih smrtnika, onda ga moramo iskoreniti i uništiti.

 Šta je materijalni, smrtnički um?

Smrtnički, materijalni um je vera i ubeđenost našeg uma da je odvojen od Boga, uvetenje koje može izazvati zlo u nama. Moramo shvatiti da um nas smrtnika zapravo nema stvarnost, moć, inteligenciju. Postoji samo jedan beskonačno intelgentan um, a taj um je sam Bog.

Jednom kada shvatimo nestvarnost uma nas smrtnih bića  gledajući na to samo kao na neko lažno verovanje onda smo u stanju da dokažemo da strah koji on stvara nema ni osnovu a nije ni realan. Naš um je onda nametnut i lažan. I onda na šta biramo da se oslonimo — na Božanski um ili na naš smrtni um?

Kada isceljujemo bolest, možemo početi tako što ćemo potvrditi večno prisustvo Boga i Njegovu moć isceljenja. Znajte da je Bog svedelujući i jedina Moć i Sila, koja ima potpunu kontrolu nad životom čoveka. Ovo su temeljne duhovne istine, koje nas uveravaju u Božju ljubav i pomažu u otkrivanju i uništavanju straha. Bezrezervno verujući da je Bog, dobri pastir ljudski, oduvek bio jedina čovekova moć upravljanja, otkrivamo da strah i nesigurnost nestaju i da mir i smirenost naše večne, Bogom danog blagostanja i harmonije obuzimaju naš život.

Pogledajmo pristup Gospoda Isusa Hrista bolesti. Bilo je potpuno vanvremenski. On je tačno prozreo varljive igrice čovečijeg uma, poznavajući i priznajući čoveka samo kao savršeno duhovnu tvorevinu Boga živoga. I potvrdio je naše Bogom dato pravo na isceljenje sa istom sigurnošću kada je rekao: „Ko veruje u mene, dela koja ja činim i on će činiti“ (Jovan 14:12 ) .

duho.jpg

Ako smo uvereni da imamo razloga da se plašimo, to bi značilo da umesto toga imamo sposobnost da pobijemo strah i bilo koji takozvani materijalni zakon, kao što je to učinio i Spasitelj. Samo dobro je dozvoljeno u Božjem duhovnom, savršenom carstvu. Čovek nije pod "jurisdikcijom" materijalnog zakona, jer jeBog, Duh Sveti, jedini zakonodavac, a Njegovi zakoni su duhovni. Kao što biljka poklekne  kada joj se uništi koren, tako će i vera u bolesti pokleknuti kada se strah od bolesti zameni razumevanjem čovekovog Božanskog prava da bude slobodan.

AKO OVO NAUČITE POSTAĆETE BOLJI ČOVEK - Najveće mudrosti Patrijarha Pavla!

Za nas je obaveza da stalno čuvamo svoje misli i uskraćujemo verovanju o strahu i bolesti bilo kakav značaj. Ovo sledi našu Božiju dužnost da budemo stalno budni. Duhovno budni.

Ovo može biti naš cilj da shvatimo da Bog ima kontrolu; da je On, u stvari, naš Um. Da je On u nama i mi u Njemu. Kada to shvatimo i primenimo u našim životima,mi time uklanjamo nametnute nam misli običnih smrtnika i tu negativnu emociju lažnog verovanja u uverenja koja hrani seme straha pa i seme zla u nama.

U pravdi ćeš se utvrditi, bićeš daleko od tlačenja; jer se nećeš bojati: i od straha; jer ti se neće približiti.

Isaja 54:14

Gospod Bog u nama i mi u njemu - AMIN

oKo nAs – ZnAtE dA sMo Uz VaS